Генетски панел за хипертензија за истовремена детекција на 9 полиморфизми

SKU: 1938

3.500 ден

Мултифакторијалните нарушувања или болестите со наследна предиспозиција се предизвикани од интеракција на одредени комбинации на алели од различни локуси и специфични фактори на животната средина. Мултифакторни болести вклучуваат хипертензија, мозочен удар, тромбоза, повеќето кардиоваскуларни заболувања и тумори.
Хипертензијата е збир на состојби кои се поврзани со долгорочно зголемување на притисокот во артериите. Хипертензијата е најчеста болест кај возрасната популација во развиените земји.
Откривањето на генетските полиморфизми во гените на клучните регулациони фактори на кардиоваскуларниот систем, особено поврзани со функционирањето на системот ренин-ангиотензин (RAS), станува се поважна и поитна задача.
Кои се индикациите за генетска анализа:
Исхемична срцева болест (ИСБ); Акутен миокарден инфаркт; Мозочен удар; Дијабетична нефропатија; Венски тромбоемболизам; Нарушувања на функцијата на плацентата; Нарушувања на микроциркулацијата и васкуларниот тонус; Дијабетес; Избор на лекови за хипертензија; Пушење.
Биотек лабораторија го воведе тестот наменет за откривање на 9 генетски полиморфизми поврзани со кардиоваскуларни нарушувања. Употребениот метод на PCR во реално време ги дискриминира алелите и на тој начин обезбедува информации за генотипот што помага да се процени генетската позадина на моменталната клиничка состојба или да се проценат шансите за развој на болеста.
Примерок за анализа: периферна венска крв.
Анализирани гени и полиморфизми:
ADD1: 1378 G>T (Gly460Trp);AGT: 704 T>C (Met235Thr); AGT: 521 C>T (Thr174Met); AGTR1: 1166 A>C; AGTR2: 1675 G>A; CYP11B2: -344 C>T; GNB3: 825 C>T; NOS3: -786 T>C;NOS3: 894 G>T (Glu298Asp)

Опис

Мултифакторијалните нарушувања или болестите со наследна предиспозиција се предизвикани од интеракција на одредени комбинации на алели од различни локуси и специфични фактори на животната средина. Мултифакторни болести вклучуваат хипертензија, мозочен удар, тромбоза, повеќето кардиоваскуларни заболувања и тумори.
Хипертензијата е збир на состојби кои се поврзани со долгорочно зголемување на притисокот во артериите. Хипертензијата е најчеста болест кај возрасната популација во развиените земји.
Откривањето на генетските полиморфизми во гените на клучните регулациони фактори на кардиоваскуларниот систем, особено поврзани со функционирањето на системот ренин-ангиотензин (RAS), станува се поважна и поитна задача.
Кои се индикациите за генетска анализа:
Исхемична срцева болест (ИСБ); Акутен миокарден инфаркт; Мозочен удар; Дијабетична нефропатија; Венски тромбоемболизам; Нарушувања на функцијата на плацентата; Нарушувања на микроциркулацијата и васкуларниот тонус; Дијабетес; Избор на лекови за хипертензија; Пушење.
Биотек лабораторија го воведе тестот наменет за откривање на 9 генетски полиморфизми поврзани со кардиоваскуларни нарушувања. Употребениот метод на PCR во реално време ги дискриминира алелите и на тој начин обезбедува информации за генотипот што помага да се процени генетската позадина на моменталната клиничка состојба или да се проценат шансите за развој на болеста.
Примерок за анализа: периферна венска крв.
Анализирани гени и полиморфизми:
ADD1: 1378 G>T (Gly460Trp);AGT: 704 T>C (Met235Thr); AGT: 521 C>T (Thr174Met); AGTR1: 1166 A>C; AGTR2: 1675 G>A; CYP11B2: -344 C>T; GNB3: 825 C>T; NOS3: -786 T>C;NOS3: 894 G>T (Glu298Asp)