Генетски панел за остеопороза за истовремена детекција на 16 полиморфизми

SKU: 1900

5.800 ден

Остеопорозата е прогресивна системска скелетна болест која се карактеризира со намалување на густината и нарушена микроархитектура на коскеното ткиво. Тоа е придружено со намалена јачина на коските и висок ризик од фрактури.
Во некои случаи, и покрај присуството на нормална коскена минерална густина кога се мери, може да има нарушувања во микроархитектурата на коските што доведува до зголемена кршливост. Оваа ситуација може да доведе до потценување на ризикот од остеопороза и опасни фрактури. Поради ова, се повеќе внимание се посветува на откривање на генски полиморфизми (SNP), поврзани со остеопороза.
Тестот е наменет за откривање на 16 генетски полиморфизми поврзани со наследен ризик од остеопороза и фрактури на коските.
Кои се индикациите за генетска анализа:
• Остеопороза, кршливост и патолошки фрактури кај блиски роднини;
• Ендокрини нарушувања кои водат до менструални нарушувања, болести на дигестивниот систем, циркулаторниот систем и други;
• Лекови (глукокортикоиди);
• Доколку постојат не-генетски фактори на ризик за остеопороза: постменопауза, мала тежина, слаба физичка активност, слаба градба на телото, недостаток на 25-хидрокси витамин Д3, вклучително и храна, зголемена потрошувачка на кафе, лоши навики (алкохол, тутун);
• Индивидуална нетолеранција на лактоза (млечни производи).
Примерок за анализа: периферна венска крв.

Опис

Остеопорозата е прогресивна системска скелетна болест која се карактеризира со намалување на густината и нарушена микроархитектура на коскеното ткиво. Тоа е придружено со намалена јачина на коските и висок ризик од фрактури.
Во некои случаи, и покрај присуството на нормална коскена минерална густина кога се мери, може да има нарушувања во микроархитектурата на коските што доведува до зголемена кршливост. Оваа ситуација може да доведе до потценување на ризикот од остеопороза и опасни фрактури. Поради ова, се повеќе внимание се посветува на откривање на генски полиморфизми (SNP), поврзани со остеопороза.
Тестот е наменет за откривање на 16 генетски полиморфизми поврзани со наследен ризик од остеопороза и фрактури на коските.
Кои се индикациите за генетска анализа:
• Остеопороза, кршливост и патолошки фрактури кај блиски роднини;
• Ендокрини нарушувања кои водат до менструални нарушувања, болести на дигестивниот систем, циркулаторниот систем и други;
• Лекови (глукокортикоиди);
• Доколку постојат не-генетски фактори на ризик за остеопороза: постменопауза, мала тежина, слаба физичка активност, слаба градба на телото, недостаток на 25-хидрокси витамин Д3, вклучително и храна, зголемена потрошувачка на кафе, лоши навики (алкохол, тутун);
• Индивидуална нетолеранција на лактоза (млечни производи).
Примерок за анализа: периферна венска крв.