Пакет – Коскен Метаболизам – Остеопороза ( + VDR рецептор)

4.500 ден

Тест за детекција на генетски полиморфизми асоцирани со нарушување во метаболизмот на калциум (VDR рецептор), Ca (Калциум вкупен), Ca++(Калциум јон), Vitamin D, PTH

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

Тест за детекција на генетски полиморфизми асоцирани со нарушување во метаболизмот на калциум (VDR рецептор), Ca (Калциум вкупен), Ca++(Калциум јон), Vitamin D, PTH

Дополнителни информации

idpackage

193

analyses

[{"IdAnalysis":"896","Price":"2000"},{"IdAnalysis":"62","Price":"150"},{"IdAnalysis":"63","Price":"300"},{"IdAnalysis":"116","Price":"1800"},{"IdAnalysis":"115","Price":"1000"}]