VDR рецепторот за витамин Д

април 22, 2021

Во современата дијагностика, генетските испитувања завземаат се поголемо место, поради брзината и точноста на резултатите кои се од есенцијално значење за правилна дијагноза и терапија на пациентите.
Биотек Лабораторија е единствена која ви нуди одлична можност преку генетското испитување на VDR рецепторот за витамин Д да се одреди правилното дозирање на препарати со овој витамин.
Препорачуваме со оваа анализа истовремено испитување на концентрацијата на активна форма на витамин Д во крвта и електролитен пакет. Така се добива правилна слика за состојбата на коскеното ткиво и вредна информација за правилно дозирање на препарати со калциум и витамин Д.
Неадекватното дозирање на калциум може да доведе до калцификација на меките ткива и картиоваскуларни оштетувања или губење на коскеното ткиво.

БИOTEK Лабораторија – ЛАБОРАТОРИЈА за целото ваше СЕМЕЈСТВО!
Грижи се за своето здравје и здравјето на своите најблиски!

#БиотекЛабораторија #грижазасебе