PAPP-A

SKU: 253

2.000 ден

За тестот: PAPP-А е протеин кој се создава во постелката.

Се одредува како дел од пренатален скриниг за време на бременоста.

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк.

Метод: CLIA

Резултат: Истиот ден.

Опис

За тестот: PAPP-А е протеин кој се создава во постелката.

Се одредува како дел од пренатален скриниг за време на бременоста.

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк.

Метод: CLIA

Резултат: Истиот ден.