Inhibin A

SKU: 105

1.500 ден

За тестот: Инхибин А е протеин кој, кај жени, се создава во јајнци, хипофиза, постелка и жолто тело а кај мажи во тестиси. Ја инхибира синтезата на FSH.

Се одредува како дел од пренатален скриниг за време на бременоста и како предиктор за појава на прееклампсија (појава на хипертензија и протеини во урина).

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк.

Метод: CLIA

Резултат: Истиот ден.

Опис

За тестот: Инхибин А е протеин кој, кај жени, се создава во јајнци, хипофиза, постелка и жолто тело а кај мажи во тестиси. Ја инхибира синтезата на FSH.

Се одредува како дел од пренатален скриниг за време на бременоста и како предиктор за појава на прееклампсија (појава на хипертензија и протеини во урина).

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк.

Метод: CLIA

Резултат: Истиот ден.