IgA (Имуноглобулин A)

SKU: 140

500 ден

За тестот: Имуноглобулините се протеини синтетизирани од плазма клетки, специфични клетки на имунолошкиот систем, како одговор на изложеност на различни микроорганизми (бактерии, вируси, габи итн.), а понекогаш и како одговор на изложеност на други супстанции кои телото ги препознава како туѓи.

Примерок: Венска крв. Капиларна крв.

Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот.

Метод: TURB

Резултат: Истиот ден.

Резултат: Истиот ден.

Опис

За тестот: Имуноглобулините се протеини синтетизирани од плазма клетки, специфични клетки на имунолошкиот систем, како одговор на изложеност на различни микроорганизми (бактерии, вируси, габи итн.), а понекогаш и како одговор на изложеност на други супстанции кои телото ги препознава како туѓи.

Примерок: Венска крв. Капиларна крв.

Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот.

Метод: TURB

Резултат: Истиот ден.