Респираторен пакет за детекција и генотипизација нa 15 вирусни и 25 бактериски. AVRI + BacScreen

5.400 ден

Дополнителни информации

idpackage

68

analyses

[{"IdAnalysis":"1063","Price":"3000"},{"IdAnalysis":"1089","Price":"3000"}]