AST (Аспартат аминотрансфераза)

120 ден

За тестот: AST е ензим од групата на трансаминази кој го катализира реверзибилниот транспорт на α-амино групата меѓу аспартатот и глутаматот. Присутен е во црниот дроб, срцето, скелетните мускули, бубрезите, мозокот и во еритроцитите.

AST и ALT, како и нивниот сооднос AST/ALT претставуваат биомаркери за функцијата на црниот дроб.

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 – 12 часовно гладување.

Метода: PHO

Резултат: Истиот ден.

Опис

За тестот: AST е ензим од групата на трансаминази кој го катализира реверзибилниот транспорт на α-амино групата меѓу аспартатот и глутаматот. Присутен е во црниот дроб, срцето, скелетните мускули, бубрезите, мозокот и во еритроцитите.

AST и ALT, како и нивниот сооднос AST/ALT претставуваат биомаркери за функцијата на црниот дроб.

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 – 12 часовно гладување.

Метода: PHO

Резултат: Истиот ден.