ALT (Аланин аминотрансфераза)

120 ден

За тестот. ALT има зголемени вредности при оштетување на црниот дроб, вирусен хепатит, болести на панкреас и акутен миокарден инфаркт.

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 – 12 часовно гладување.

Метода: PHO

Резултат: Истиот ден.

Опис

За тестот. ALT има зголемени вредности при оштетување на црниот дроб, вирусен хепатит, болести на панкреас и акутен миокарден инфаркт.

Примерок: Венска крв.

Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 – 12 часовно гладување.

Метода: PHO

Резултат: Истиот ден.