Хемокултура(анаеробна)

SKU: 1539

1.200 ден

Културелно и автоматизирано изолирање на анаеробни бактерии и квасници(Candida) и автоматизиран антибиограм за изолираните бактерии.Културелно се докажуваат бактериски/габични микроорганизми присутни во крв кои можат да доведат до сепса.

Опис

Културелно и автоматизирано изолирање на анаеробни бактерии и квасници(Candida) и автоматизиран антибиограм за изолираните бактерии.Културелно се докажуваат бактериски/габични микроорганизми присутни во крв кои можат да доведат до сепса.