Фецес за Giardia lamblia и Crуptosporidium

SKU: 2002

950 ден

Брз (имунохроматографски тест) за детекција на присуство или отсуство антигенот на Giardia lamblia и Crуptosporidium.

Опис

Брз (имунохроматографски тест) за детекција на присуство или отсуство антигенот на Giardia lamblia и Crуptosporidium.