*Тест за детекција на генетски полиморфизми асоцирани со интолерантност на лактоза

SKU: 892

2.000 ден