Проширен пакет на анализи – AVRI, Bacscreen, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis, CRP и крвна слика автоматска 5-диференцијална

8.000 ден

AVRI, Bacscreen, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis, CRP и крвна слика автоматска 5-диференцијална

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

AVRI, Bacscreen, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Bordetella pertussis, CRP и крвна слика автоматска 5-диференцијална

Дополнителни информации

idpackage

269

analyses

[{"IdAnalysis":"1063","Price":"3000"},{"IdAnalysis":"1089","Price":"3000"},{"IdAnalysis":"1234","Price":"1500"},{"IdAnalysis":"1233","Price":"1500"},{"IdAnalysis":"1235","Price":"1500"},{"IdAnalysis":"1949","Price":"1500"},{"IdAnalysis":"12","Price":"300"},{"IdAnalysis":"269","Price":"350"}]