Пакет 3 – Генитален машки пакет

2.200 ден

Брис од уретра (бактериолошки и Candida), Брис за Chlamydia trachomati, Брис за Mycoplasma/Ureaplasma

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

Брис од уретра (бактериолошки и Candida), Брис за Chlamydia trachomatis, Брис за Mycoplasma/Ureaplasma

Дополнителни информации

idpackage

23

analyses

[{"IdAnalysis":"333","Price":"1000"},{"IdAnalysis":"340","Price":"850"},{"IdAnalysis":"341","Price":"900"}]