Пакет – Хепатални заболувања

3.000 ден

ALT, AST, GGT, Алкална фосфатаза, Билирубин вкупен, Билирубин директен, Билирубин индиректен, Вкупни протеини, Албумини, Глобулини, Холестерол, HDL, LDL, Триглицериди, AFP, HBS AG Ultra

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

ALT, AST, GGT, Алкална фосфатаза, Билирубин вкупен, Билирубин директен, Билирубин индиректен, Вкупни протеини, Албумини, Глобулини, Холестерол, HDL, LDL, Триглицериди, AFP, HBS AG Ultra

Дополнителни информации

idpackage

192

analyses

[{"IdAnalysis":"23","Price":"120"},{"IdAnalysis":"22","Price":"120"},{"IdAnalysis":"31","Price":"150"},{"IdAnalysis":"37","Price":"120"},{"IdAnalysis":"28","Price":"120"},{"IdAnalysis":"29","Price":"120"},{"IdAnalysis":"30","Price":"180"},{"IdAnalysis":"43","Price":"120"},{"IdAnalysis":"44","Price":"120"},{"IdAnalysis":"45","Price":"150"},{"IdAnalysis":"20","Price":"150"},{"IdAnalysis":"38","Price":"160"},{"IdAnalysis":"39","Price":"220"},{"IdAnalysis":"24","Price":"130"},{"IdAnalysis":"161","Price":"850"},{"IdAnalysis":"1508","Price":"900"}]