Кардиолошки пакет

3.000 ден

Крвна слика автоматска 5-диференцијална, Седиментација 30, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Холестерол, HDL, LDL, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза, Триглицериди, Уреа, Креатинин, AST, ALT, Алкална фосфатаза, LDH, CK-MB, CK, Железо, *Na(Натриум), *Cl(Хлориди), *К(Калиум), Troponin HS, CRP, Хомоцистеин

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

Крвна слика автоматска 5-диференцијална, Седиментација 30, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Холестерол, HDL, LDL, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза, Триглицериди, Уреа, Креатинин, AST, ALT, Алкална фосфатаза, LDH, CK-MB, CK, Железо, *Na(Натриум), *Cl(Хлориди), *К(Калиум), Troponin HS, CRP, Хомоцистеин

Дополнителни информации

idpackage

199

analyses

[{"IdAnalysis":"1428","Price":"350"},{"IdAnalysis":"26","Price":"120"},{"IdAnalysis":"656","Price":"180"},{"IdAnalysis":"13","Price":"120"},{"{"IdAnalysis":"38","Price":"160"},{"IdAnalysis":"39","Price":"220"},{"IdAnalysis":"1230","Price":"50"},{"IdAnalysis":"1229","Price":"50"},{"IdAnalysis":"24","Price":"130"},{"IdAnalysis":"18","Price":"120"},{"IdAnalysis":"19","Price":"120"},{"IdAnalysis":"22","Price":"120"},{"IdAnalysis":"23","Price":"120"},{"IdAnalysis":"37","Price":"120"},{"IdAnalysis":"51","Price":"480"},{"IdAnalysis":"34","Price":"150"},{"IdAnalysis":"25","Price":"160"},{"IdAnalysis":"59","Price":"150"},{"IdAnalysis":"61","Price":"150"},{"IdAnalysis":"60","Price":"150"},{"IdAnalysis":"52","Price":"950"},{"IdAnalysis":"12","Price":"300"},{"IdAnalysis":"53","Price":"1200"}]