ЛУ 1 – Проширен лабораториски пакет со 5диференцијална крвна слика

890 ден

Крвна слика автоматска 5-диференцијална, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Холестерол, Триглицериди, Уреа, Креатинин, AST, ALT, Железо, HDL, LDL, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза, Седиментација 30

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

Крвна слика автоматска 5-диференцијална, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Холестерол, Триглицериди, Уреа, Креатинин, AST, ALT, Железо, HDL, LDL, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза, Седиментација 30

Дополнителни информации

idpackage

153

analyses

[{"IdAnalysis":"1428","Price":"350"},{"IdAnalysis":"656","Price":"180"},{"IdAnalysis":"13","Price":"120"},{"IdAnalysis":"20","Price":"150"},{"IdAnalysis":"24","Price":"130"},{"IdAnalysis":"18","Price":"120"},{"IdAnalysis":"19","Price":"120"},{"IdAnalysis":"22","Price":"120"},{"IdAnalysis":"23","Price":"120"},{"IdAnalysis":"25","Price":"160"},{"IdAnalysis":"38","Price":"160"},{"IdAnalysis":"39","Price":"220"},{"IdAnalysis":"1230","Price":"50"},{"IdAnalysis":"1229","Price":"50"},{"IdAnalysis":"26","Price":"120"}]