Лајмска болест-Borellia burgdorferi IgM

SKU: 148

800 ден

Квантитативна детекција на антитела IgM за Borellia burgdorferi.Со ELFA метода на VIDAS апарат.

Опис

Квантитативна детекција на антитела IgM за Borellia burgdorferi.Со ELFA метода на VIDAS апарат.