Кардиолошки пакет-проширен

7.900 ден

Седиментација 30, Крвна слика автоматска 5-диференцијална, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Insulin, HDL, LDL, Холестерол, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза, Триглицериди, Уреа, Креатинин, Мочна киселина, AST, ALT, GGT, Алкална фосфатаза, LDH, CK, CK-MB, Железо, Билирубин вкупен, Билирубин директен, Билирубин индиректен, Вкупни протеини, Албумини, Глобулини, α-Амилаза, *Na(Натриум), *Cl(Хлориди), *К(Калиум), Ca++(Калциум јон), Ca (Калциум вкупен), hTSH, FT4, Troponin HS, CRP, HO-MA index

  • Опис
  • Дополнителни информации

Опис

Седиментација 30, Крвна слика автоматска 5-диференцијална, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Insulin, HDL, LDL, Холестерол, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза, Триглицериди, Уреа, Креатинин, Мочна киселина, AST, ALT, GGT, Алкална фосфатаза, LDH, CK, CK-MB, Железо, Билирубин вкупен, Билирубин директен, Билирубин индиректен, Вкупни протеини, Албумини, Глобулини, α-Амилаза, *Na(Натриум), *Cl(Хлориди), *К(Калиум), Ca++(Калциум јон), Ca (Калциум вкупен), hTSH, FT4, Troponin HS, CRP, HO-MA index

Дополнителни информации

idpackage

187

analyses

[{"IdAnalysis":"26","Price":"120"},{"IdAnalysis":"1428","Price":"350"},{"IdAnalysis":"656","Price":"180"},{"IdAnalysis":"13","Price":"120"},{"IdAnalysis":"48","Price":"1000"},{"IdAnalysis":"38","Price":"160"},{"IdAnalysis":"39","Price":"220"},{"IdAnalysis":"20","Price":"150"},{"IdAnalysis":"1230","Price":"50"},{"IdAnalysis":"1229","Price":"50"},{"IdAnalysis":"24","Price":"130"},{"IdAnalysis":"18","Price":"120"},{"IdAnalysis":"19","Price":"120"},{"IdAnalysis":"21","Price":"150"},{"IdAnalysis":"22","Price":"120"},{"IdAnalysis":"23","Price":"120"},{"IdAnalysis":"31","Price":"150"},{"IdAnalysis":"37","Price":"120"},{"IdAnalysis":"33","Price":"150"},{"IdAnalysis":"34","Price":"150"},{"IdAnalysis":"51","Price":"480"},{"IdAnalysis":"25","Price":"160"},{"IdAnalysis":"28","Price":"120"},{"IdAnalysis":"29","Price":"120"},{"IdAnalysis":"30","Price":"180"},{"IdAnalysis":"43","Price":"120"},{"IdAnalysis":"44","Price":"120"},{"IdAnalysis":"45","Price":"150"},{"IdAnalysis":"32","Price":"250"},{"IdAnalysis":"59","Price":"150"},{"IdAnalysis":"61","Price":"150"},{"IdAnalysis":"60","Price":"150"},{"IdAnalysis":"63","Price":"300"},{"IdAnalysis":"62","Price":"150"},{"IdAnalysis":"96","Price":"700"},,{"IdAnalysis":"91","Price":"700"},{"IdAnalysis":"52","Price":"950"},{"IdAnalysis":"12","Price":"300"},{"IdAnalysis":"1533","Price":"1"}]