Интолеранција на глутен на биохемиско и молекуларно-генетско ниво

6.000 ден

Дополнителни информации

idpackage

135

analyses

[{"IdAnalysis":"1231","Price":"4500"},{"IdAnalysis":"329","Price":"3000"}]