АНАЛИЗИРАЊЕ НА СОСТАВ НА КАМЕН ОД БУБРЕГ

SKU: 7c0f63c15f87

3.900 ден

<b>Супстанции кои се присутни во бубрежниот камен</b>, <b>Соединенија кои се присутни во бубрежниот камен</b>

Опис

<b>Супстанции кои се присутни во бубрежниот камен</b>, <b>Соединенија кои се присутни во бубрежниот камен</b>