Проблеми со кожата во летниот период?

јуни 9, 2021

Проблеми со кожата во летниот период?
Најголем дел од проблемите на кожа се јавуваат во топлите и летни периоди. Тоа е така поради зголемена иритација на кожата од сонцето, потењето, користењето на јавни базени, бањи итн.

Биотек лабораторија ви ги препорачува следните микробиолошки анализи:
d04; Брис од кожа
d04; Брис за миколошко испитување
d04; Брис од рана, фурункул, исцедок или пунктат
d04; Примерок од дрен, канила, катетер или дијализна течност

БИOTEK Лабораторија – ЛАБОРАТОРИЈА за целото ваше СЕМЕЈСТВО!

Грижи се за своето здравје и здравјето на своите најблиски!

#БиотекЛабораторија #грижазасебе