Тел: +389 (0)2 5300 898 ; 078/394-829 ; +389 (0)2 5300 766  |  E-mail : laboratorija@bioteklab.com.mk
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |   EN  |  
ПРОВЕРКА НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

ЕДИНСТВЕНО ВО БИОТЕК Лабораторија ПРОВЕРКА НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ
 
Во пакетот се вклучени :
 
1. Крвна слика (со 22 параметри)
 
Леукоцити (WBC)
     лимфоцити (LYM) %
     средни клетки (MID) %
     гранулоцити (GRA) %
     лимфоцити (LYM)
     средни клетки (MID)
     гранулоцити (GRA)
Хемоглобин (HGB)
     MCH
     MCHC
Еритроцити (RBC)
     MCV
     RDWs
     RDWc
Хематокрит (HCT)
Тромбоцити (PLT)
     PCT
     PDWs
     PDWc
     MPV
     P-LCC
     P-LCR

2. Седиментација на еритроцити (SE)
 
3. Анализа на урина
-уринарен статус 
      Уробилиноген
              Билирубин
              креатинин 
              Кетони
              Крв
              Протеини
              Микроалбумин
              Нитрити
              Леукоцити
              Гликоза
              специфична тежина
              pH
              аскорбинска киселина  (Vitamin C)
        -седимент
     Микроскопски преглед на уринарниот седимент со идентификација на леукоцити, eритроцити, епителни клетки, кристали, бактериска флора  
 
4. Глициден статус: Гликоза

5. Липиден статус: Вкупен холестерол / Триглицериди

6. Метаболити: Креатинин / Уреа

7. Ензимски статус: ASAT (Aспартат аминотрансфераза) / ALAT(Aланин аминотрансфераза)

8. Маркери за анемија: Fe (Серумско железо)
 

Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2021