Маркери за анемија

ноември 27, 2021

Маркери за анемија 🔴
Дали имате хроничен замор и чувство на слабост? Дали овие проблеми ги поврзувате со брзиот начин на живот и стрес? Внимавајте, ова се и главните симптоми на анемија и недостаток на железо!
Медицинскиот тим од Биотек Лабораторија препорачува да се направат следните анализи :
a45; Железо 👉 Железото е составен дел на хемоглобинот кoj го врзува кислородот и го пренесува до сите клетки. Дневните вредностите на железото во крвта се многу варијабилни (и до 100%), заради малата концентација во циркулацијата (0,1%).
a45; Феритин 👉 Најдобар параметар за резервите на железо е одредувањето на трансфеин и феритин.
Нивото на феритин во серумот е одраз на целокупната количина на железо во телото.
a45; Трансферин 👉 Трансферинот претставува гликопротеин кој го транспортира железото низ крвта и го доставува до клетките за употреба.
a45; UIBC/TIBC 👉 Железото во крвта се пренесува со протеинот трансферин. Од количината на трансферин зависи колку железо може да се врзе, односно колкав е вкупниот капацитет на врзување на железотo (TIBC). Незаситениот капацитет за врзување на железо (UIBC) е тест на крвта кој најчесто се користи заедно со тест за серумско железо и тест за вкупен капацитет за врзување на железо (TIBC) за да се проценат луѓето за кои постои сомневање дека имаат недостаток на железо или преоптоварување со железо.

🔴 Примерок за анализа венска крв.

БИOTEK Лабораторија – ЛАБОРАТОРИЈА за целото ваше СЕМЕЈСТВО!

Грижи се за своето здравје и здравјето на своите најблиски!