COVID 19 или друга вирусна респираторна ифекција ? 🔴 ОТКРИЈТЕ САМО СО ЕДЕН ТЕСТ

декември 9, 2021

COVID 19 или друга вирусна респираторна ифекција ? 🔴
ОТКРИЈТЕ САМО СО ЕДЕН ТЕСТ

AVRI (Multiplex REAL – TIME PCR ) е НОВ ВИСОКОСПЕЦИФИЧЕН молекуларен тест за детекција на најчести предизвикувачи на акутни респираторни инфекции.
Методата е неивазивна. Примерокот за испитување е брис од грло и нос, а резултатот се добива за само неколку часа.

a45;A039;SARS CoV 2 + AVRI панелот овозможува детекција на следните вируси :
1. SARS – CoV- 2 (Covid – 19)
2. Human respiratory syncytial virus
3. Human coronavirus HKU1
4. Human coronavirus OC43
5. Human coronavirus 229E
6. Human coronavirus NL63
7. Human parainfluenza virus type 1
8. Human parainfluenza virus type 2
9. Human parainfluenza virus type 3
10. Human parainfluenza virus type 4
11. Influenza A virus
12. Influenza B virus
13. Human bocavirus
14. Human rhinovirus
15. Human adenovirus
16. Human metapneumovirus

БИOTEK Лабораторија – ЛАБОРАТОРИЈА за целото ваше СЕМЕЈСТВО!

Грижи се за своето здравје и здравјето на своите најблиски!