Ценовник

Ценовник на лабораториски услуги во Биотек Лаборатории

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Прикажани се 1 - 307 од 307 анализи

Страница 1 од 1

Комбиниран панел(30 MIX)
2.600 ден
Инхалаторен панел(30 RESP)
2.600 ден
Нутритивен панел(30 FOOD)
2.600 ден
Педијатриски панел(30 PEDI)
2.600 ден
Географски панел(30 VEN)
2.600 ден
ЛУ 1
Крвна слика автоматска 3-диференцијална со 22 параметри, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Холестерол, Триглицериди, Уреа, Креатинин, AST, ALT, Железо, Седиментација 30
520 ден
ЛУ 1 Проширен пакет
Крвна слика автоматска 3-диференцијална со 22 параметри, Седиментација 30, Гликоза, Уреа, Креатинин, Холестерол, Триглицериди, HDL, LDL, AST, ALT, Железо, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Ризик фактор, Индекс на aтеросклероза
800 ден
* Електролитен пакет
*Na(Натриум), *К(Калиум), *Cl(Хлориди), Ca(Калциум вкупен), Ca++(Калциум јон)
700 ден
* Репродуктивен пакет
FSH, hLH, Prolactin, Естрадиол E2II, Testosteron
3.500 ден
Пакет Хемостаза
(PT)Протромбинско време и INR, APTT, TT(Тромбинско време), D-Dimer
1.900 ден
HOMA инсулински пакет (Инсулинска резистенција)
Insulin, HOMA IR, Гликоза
1.200 ден
ПАКЕТ:грло и нос
Брис од грло, Брис од нос
400 ден
ПАКЕТ:грло, нос и искашлок
Брис од грло, Брис од нос, Искашлок (спутум), вклучувајќи и квасници
1.100 ден
ПАКЕТ:грло,нос и јазик
Брис од грло, Брис од нос, Брис од усна празнина и јазик, вклучувајќи и квасници
700 ден
Брис од лево и десно око
Брис од лево око, Брис од десно око
800 ден
Брис од лево и десно уво,вклучувајќи и квасници и габички
Брис од лево уво, вклучувајќи и квасници и габички, Брис од десно уво, вклучувајќи и квасници и габички
1.100 ден
ПАКЕТ4:брис од вагина и цервикс , квасници, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma и Ureaplasma
Брис од вагина, вклучувајќи и квасници, Брис од цервикс, Брис за<i> Chlamydia trachomatis</i> од уретра или цервикс, Брис за <i>Mycoplasma </i>и <i>Ureaplasma</i> од уретра, цервикс, урина или сперма
2.600 ден
ПАКЕТ9:брис од уретра, Chlamydia trachomatis , Mycoplasma и Ureaplasma
Брис од уретра, вклучувајќи и квасници, Брис за<i> Chlamydia trachomatis</i> од уретра или цервикс, Брис за <i>Mycoplasma </i>и <i>Ureaplasma</i> од уретра, цервикс, урина или сперма
2.200 ден
ПАКЕТ13:Брис од грло, нос и Л и Д око
Брис од грло, Брис од нос, Брис од лево око, Брис од десно око
1.500 ден
ПАКЕТ14:Брис од грло, нос и уво, вклучувајќи и квасници
Брис од грло, Брис од нос, Брис од уво, вклучувајќи и квасници и габички
900 ден
ПАКЕТ15:брис од грло, нос и Л и Д уво, вклучувајќи и квасници
Брис од грло, Брис од нос, Брис од лево уво, вклучувајќи и квасници и габички, Брис од десно уво, вклучувајќи и квасници и габички
1.500 ден
Пакет за генетска предиспозиција кон тромбофилија (12SNP)
*Генетски панел за метаболизам на фолат Real-Time PCR за истовремена детекција на 4 полиморфизми на следниве гени : MTHFR: 677 C/T, MTHFR: 1298 A/C, MTR, MTRR, *Генетски панел за тромбофилија Real-Time PCR тест за истовремена детекција на 8 полиморфизми на следниве гени : Factor 2, Factor 5, Factor 7, Factor 13, Fibrinogen, Integrin alfa 2, Integrin beta 3, Serpine 1
3.000 ден
AVRI + BACScreen
*Молекуларен респираторен панел за вируси (AVRI), *BacScreen молекуларен мултиплекс тест за бактерии
5.400 ден
* TORCH
<i>Toxoplasma gondii</i> - IgM, <i>Toxoplasma gondii </i> - IgG, Rubella - IgM, Cytomegalovirus (CMV) - IgG, Cytomegalovirus (CMV) - IgM, Herpes SImplex Virus IgG2
3.900 ден
* Benetech PRA пренатален скриниг во I триместар
CRL (должина глава-бут), Нухална транслуценција, β HCG, Total, Total β HCG MOM, PAPP-A protein A, PAPP-A MOM, Inhibin A, Inhibin MOM, Ризик за Down syn. (возр.), Ризик за Down syn. (прилаг.), Трисомија 18/13 ризик (прилаг.)
4.500 ден
* Benetech PRA пренатален скриниг во II триместар
BPD, β HCG, HCG MOM, Estriol free – E3, Estriol free - MOM, AFP, AFP - MOM, Inhibin A, Inhibin A - МОМ, Ризик за Down syn. (возр.), Ризик за Down syn. (прилаг.), OSB - Open Spina Bifida (прилаг.), Трисомија 18/13 ризик (прилаг.), SLOS (прилаг.)
4.500 ден
* SARS-CoV-2 RBD (Receptor-Binding Domain) IgM и IgG
SARS COV 2 S1 RBD IgM, SARS COV 2 S1 RBD IgG II
900 ден
АНАЛИЗИРАЊЕ НА СОСТАВ НА КАМЕН ОД БУБРЕГ
<b>Супстанции кои се присутни во бубрежниот камен</b>, <b>Соединенија кои се присутни во бубрежниот камен</b>
3.900 ден
Седиментација 30
120 ден
Крвна слика автоматска 3-диференцијална со 22 параметри
220 ден
Крвна слика автоматска 5-диференцијална
350 ден
Периферна крвна размаска
890 ден
УРИНАРЕН СТАТУС со седимент
180 ден
Брис од грло
290 ден
Брис од нос
290 ден
Брис од грло за брз тест за Streptococcus pyogenes (Streptococcus бета хемолитичен од група A)
300 ден
Брис од грло / нос за Influenzа virus (A+B)
800 ден
Брис од усна празнина и јазик, вклучувајќи и квасници
500 ден
Искашлок (спутум), вклучувајќи и квасници
800 ден
Трахеален / бронхиален аспират
800 ден
Брис од грло со квасници
300 ден
Брис од букална слузница, со квасници
500 ден
АВТОМАТСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ СО VITEK MS
620 ден
Автоматизирана идентификација и антибиограм (Vitek MS, Vitek 2 Compact)
550 ден
Брис за миколошко испитување
700 ден
Брис од рана
1.100 ден
Примерок од дрен, канила, катетер или дијализна течност
1.000 ден
Пунктат
1.100 ден
Брис од кожа со квасници/габички
750 ден
Гликоза
120 ден
Холестерол
150 ден
HDL
160 ден
LDL
220 ден
Триглицериди
130 ден
Уреа
120 ден
Креатинин
120 ден
AST
120 ден
ALT
120 ден
Железо
160 ден
CRP
300 ден
Мочна киселина
150 ден
Билирубин вкупен
120 ден
Билирубин директен
120 ден
Билирубин индиректен
180 ден
GGT
150 ден
α-Амилаза
250 ден
LDH
150 ден
CK
150 ден
Липаза
400 ден
*ACP-Кисела фосфатаза
150 ден
Алкална фосфатаза
120 ден
*Аполипопротеин А1 (Apo A)
600 ден
*Аполипопротеин B (Apo B)
600 ден
*Липопротеин а
600 ден
Вкупни протеини
120 ден
Албумини
120 ден
Глобулини
150 ден
HbA1c
650 ден
CK-MB
480 ден
Хомоцистеин
1.200 ден
*UIBC
270 ден
*TIBC
450 ден
Феритин
600 ден
*Na(Натриум)
150 ден
*К(Калиум)
150 ден
*Cl(Хлориди)
150 ден
Ca(Калциум вкупен)
150 ден
Ca++(Калциум јон)
300 ден
Mg(Магнезиум)
120 ден
P(Фосфор)
120 ден
*Литиум
650 ден
Cu(Бакар)
600 ден
Zn(Цинк)
600 ден
ASO
330 ден
Реуматоиден фактор
330 ден
Ca во 24h урина
120 ден
Urea во 24h урина
150 ден
α-Амилаза во 24h урина
250 ден
Мочна киселина во 24h урина
150 ден
Креатинин во 24h урина
150 ден
Магнезиум во 24h урина
120 ден
Фосфор во 24h урина
120 ден
PROT-24h(Протеини во 24h урина)
480 ден
Klirens kreatinin
330 ден
Глукоза толеранс тест(OGTT)
600 ден
Na(Натриум во 24h урина)
150 ден
K(Калиум во 24h урина)
150 ден
Cl(Хлориди во урина)
150 ден
Mg(Магнезиум во урина)
120 ден
P(Фосфор во урина)
120 ден
Еозинофили во носна слузница
500 ден
Ретикулоцити во периферна крв
860 ден
Крвна група со Rh фактор
1.240 ден
HO-MA index
ден
Присуство на дизморфни еритроцити во урина
350 ден
Агрегација
3.000 ден
Агрегација ristocvetin
7.000 ден
Гломеруларна филтрациска рата (ГФР)
300 ден
Уринарни албумини/креатинин индекс (UACR)
600 ден
Микроалбумини во урина
450 ден
Сатурација на трансферин
500 ден
Insulin
1.000 ден
HOMA IR
ден
*C-Peptid
1.500 ден
Troponin HS
950 ден
hTSH
700 ден
FT4
700 ден
FT3
700 ден
Т3
700 ден
Anti-TPO Ab
1.200 ден
Anti-TG
1.200 ден
Tiroglobulin(Tg)
800 ден
VIDAS hTSH
700 ден
VIDAS FT4
700 ден
VIDAS FT3
700 ден
B-hCG
850 ден
VIDAS B-hCG
850 ден
FSH
850 ден
hLH
850 ден
Prolactin
850 ден
VIDAS Prolactin
850 ден
Progesterone
850 ден
Testosteron
850 ден
Естрадиол E2II
850 ден
Anti Mullerian Hormone
4.100 ден
Estriol
1.500 ден
Cortisol
1.000 ден
*ACTH
3.300 ден
*AD androstendion
1.900 ден
*Aldosteron
2.400 ден
*17 OH-PRG
2.400 ден
DHEA-SO4
1.100 ден
*VMA Ванилилманделична киселина
1.000 ден
*Metanephrines
1.800 ден
*Osteokalcin
1.000 ден
PTH
1.000 ден
Vitamin D
1.800 ден
Vitamin B12
1.400 ден
Prokalcitonin
1.500 ден
IgE total
800 ден
*IgG
500 ден
*IgM
500 ден
*C3
650 ден
*C4
650 ден
CEA
850 ден
TPSA
900 ден
FPSA
900 ден
AFP
850 ден
CA 15-3
850 ден
CA 19-9
1.000 ден
CA 125
1.000 ден
*CA 72-4
1.200 ден
*CYFRA 21-1
1.950 ден
*S-100
1.800 ден
BTA (Туморски клетки на мочен меур)
2.500 ден
*ROMA index-алгоритам за овариум канцер
3.500 ден
Панел Gastro-LIA
3.000 ден
Панел ANA-LIA XL
3.000 ден
Панел Arthritis - LIA
1.800 ден
Панел Vasculitis-LIA
2.000 ден
Панел Liver-LIA
2.000 ден
Панел Myositis-LIA
2.000 ден
Тест за интолеранција на храна - 90 антигени
8.000 ден
Тест за интолеранција на храна - 45 антигени
6.100 ден
*Тест за интолеранција на храна - 120 антигени
12.000 ден
Interleukin-6
1.200 ден
Глукоза толеранс тест(OGTT) со ИНСУЛИН
3.100 ден
* Prostate Health Index (PHI)
8.900 ден
Анти - Фосфолипидни антитела
2.500 ден
Тест за бременост
400 ден
Hbe Ag
400 ден
D-Dimer
900 ден
(PT)Протромбинско време и INR
500 ден
APTT
300 ден
TT(Тромбинско време)
500 ден
Фибриноген
400 ден
*Protein C (биолошка акт.)
2.000 ден
Уринокултура
420 ден
Брис од вулва, вклучувајќи и квасници
800 ден
Брис за GBS (Streptococcus agalactiae, Streptococcus бета хемолитичен од група B)
600 ден
Брис од уретра, вклучувајќи и квасници
1.000 ден
Брис за Chlamydia trachomatis од уретра или цервикс
850 ден
Брис за Mycoplasma и Ureaplasma од уретра, цервикс, урина или сперма
900 ден
Брис од препуциум или гланс, вклучувајќи и квасници
800 ден
Спермокултура
1.000 ден
Брис од вагина, вклучувајќи и квасници
900 ден
Брис од цервикс
900 ден
Лајмска болест (Lyme disease-Borellia burgdorferi) -IgG
800 ден
Toxoplasma gondii - IgM
900 ден
Toxoplasma gondii - IgG
900 ден
Epstein-Barr virus VCA (EBV VCA) - IgM
800 ден
Epstein-Barr virus VCA/EA (EBV VCA/EA) - IgG
800 ден
Epstein-Barr virus EBNA (EBV EBNA) - IgG
800 ден
Varicella Zoster Virus (VZV) - IgG
1.000 ден
HPY IgG
800 ден
HBS AG Ultra
900 ден
ANTI HCV
850 ден
Anti HBc Total
800 ден
Anti HBS total
750 ден
Anti Hbe
800 ден
HAV IgM
750 ден
HBc IgM
800 ден
HIV DUO ULTRA
800 ден
ANTI HAV TOTAL
800 ден
HBS Ag ULTRA Corfirmation
800 ден
Cytomegalovirus (CMV) - IgG
900 ден
Cytomegalovirus (CMV) - IgM
900 ден
Rubella - IgM
900 ден
Rubella IgG
900 ден
Morbili IgG
900 ден
Mumps IgG
900 ден
Cytomegalovirus IgG Avidity
950 ден
Toxoplasma gondii IgG Avidity
1.000 ден
SARS COV 2 S1 RBD IgM
800 ден
SARS COV 2 S1 RBD IgG II
800 ден
Брз антиген тест за детекција на SARS-COV-2
1.000 ден
Treponema pallidum
300 ден
Имунохроматографски тест за SARS-COV-2(IgG + IgM)
1.200 ден
Herpes Simplex IgM
700 ден
Herpes Simplex Virus IgG1
700 ден
Herpes SImplex Virus IgG2
700 ден
Rapid SARS-COV-2 Antigen ( RAT )
1.000 ден
ИНДИРЕКТНА ХЕМАГЛУТИНАЦИЈА ЗА ECHINOCOCCUS
800 ден
HIV 1/2 Ab
500 ден
HCV Ab
500 ден
MEASLES IgG
900 ден
Окултно крварење FOB
450 ден
Копрокултура/Брис од ректум со квасници
900 ден
Фецес за Clostridium difficile (A/B toxin)
1.000 ден
Фецес за Helicobacter pylori
900 ден
Фецес за Rota virus и Adeno virus
900 ден
Фецес за јајченца на паразити
1.100 ден
Фецес за Giardia lamblia
700 ден
Целофански отисок за Entеrobius vermicularis
500 ден
Брис од лево око
600 ден
Брис од лево уво, вклучувајќи и квасници и габички
800 ден
Брис од десно око
600 ден
Брис од десно уво, вклучувајќи и квасници и габички
800 ден
Примерок од воздух
350 ден
* Контрола на стерилизација
350 ден
* Брис од нежива средина
350 ден
*FEMOFLOR-2® ПАНЕЛ (Femoflor Screen)
4.500 ден
*Молекуларна детекција на Chlamydia trachomatis
1.500 ден
*TNC Complex - Детекција на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis
2.900 ден
*FEMOFLOR® ПАНЕЛ (Femoflor Detect)
5.800 ден
*Молекуларна детекција на Neisseria gonorrhoeae
1.500 ден
*STD 9 Детекција на 9 сексуално преносливи микроорганизми(Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Ureaplasma urealyticum/pa
4.500 ден
*Детекција на Herpes Simplex 1/2