AVRI-молекуларен тест за детекција на SARS CoV-2

септември 27, 20220

Со есента и престојната зима се зголемува осетливоста кон вирусните и бактериските инфекции, особено кај децата. Биотек Лабораторија ви нуди можност за рано откривање на причинителот
Панел AVRI со промотивна цена 4.500мкд.
🔴Можност за изработување на анализата AVRI преку ФЗО со цена од 550мкд🔴
*со упат од педијатар (специјалист)

AVRI е високоспецифичен молекуларен тест за детекција на SARS CoV-2 и 15 други најчести вирусни предизвикувачи на акутни респираторни инфекции.Тестот AVRI се изработува по принцип на Multiplex Real- Time PCR, што овозможува 99.9% специфичност и сензитивност при детекција и диференцијација на следните вирусни патогени:
• SARS CoV-2,
• Human coronavirus OC43,
• Human coronavirus HKU1,
• Human coronavirus 229E,
• Human coronavirus NL63,
• Human parainfluenza virus type 1,
• Human parainfluenza virus type 2,
• Human parainfluenza virus type 3,
• Human parainfluenza virus type 4
• Influenza A virus,
• Influenza B virus,
• Human bocavirus,
• Human adenovirus,
• Human metapneumovirus,
• Human rhinovirus,
• Human respiratory syncytial virus

БИOTEK Лабораторија – ЛАБОРАТОРИЈА за целото ваше СЕМЕЈСТВО!

Грижи се за своето здравје и здравјето на своите најблиски!
#БиотекЛабораторија #грижазасебе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *