Тел: 13 090  |  E-mail :
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |   EN  |  
Анализи / Биохемиска Лабораторија / Метаболити
Билирубин вкупен

Клиничко значење:

Билирубинот е  краен продукт на распаѓање на хемоглобинот,

Во црниот дроб  се конјугира и се екскретира преку жолчката. Конјугираниот билирубин уште се нарекува и директен, а неконјугираниот – индиректен.

Во урината може да се појави само директниот билирубин што е знак  за црнодробно заболување.

При хемолиза се покачува неконјугираниот (индиректен) билирубин.

Клиничното значење за одредувањето на билирубинот се однесува на дијагнозата на жолтица и пратење на лекувањето од истата.

Анализи
Ценовници
Ценовник на анализи
Погледнете го ценовникот на Биотек лабораторија.
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2015