Тел: 13 090  |  E-mail :
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |   EN  |  
Анализи - Биохемиска Лабораторија
Aнализи во фецес
Автоимуни маркери
Адренални и хипофизарни хормони
Алергиски тестови
Анализи во урина
Бубрежен/Уринарен камен
Витамини
Глициден статус
Електролитен/Јонски статус
Ензимски статус
Имунолошки статус и специфични протеини
Интолеранција на храна
 • Биохемиска Лабораторија / Интолеранција на храна
 • Интолеранција на храна

  Интолеранција на храна се симптоми предизвикани од реакција против некои субстанци присутни во храната. Кај луѓето кои страдаат од интолеранција на храна, некои  физиопатолошки состојби го попречуваат целосното варење на храната. Овие макромолекули влегуваат во циркуларниот систем, се движат низ телото и се таложат во неколку органи и ткива, предизвикувајќи воспаленија и нарушувања.
  Интолеранциите на храна често предизвикуваат и некои заболувања, како последица од неспособноста на организмот целосно да свари одреден тип на храна. Оваа храна е само делумно сварена, разградена е на макромолекули кои не се корисни, ниту за енергија, ниту за раст на клетките. Како последица на тоа макромолекулите се таложат на ѕидот од цревата, предизвикувајќи воспаление. Работата на цревата е оштетена, со ризик да се опфатат и други органи. Ова е еден вид на бавно и постепено труење, со појава на неколку симптоми: проблеми со цревата, гастритис, задржување на вода, замор, главоболки, дермални реакции, миалгија, болки во зглобовите, проблеми со тежината, преголема или премала телесна тежина, абдоминални болки, запек, дијареа, заболување на дванаесетпалачното црево, гасови и стомачни грчеви, зголемена телесна тежина,чувство на гадење,акни.
  Интолеранција може да предизвикаат  и адитиви, бои, конзерванси и обични соли кои се додаваат за да се изменат органолептичните карактеристики на храната или да се продолжи рокот на траење на истата.
  Примерок - Крв

 •  Интолеранција на храна 45 антигени
 •  Интолеранција на храна 90 антигени
 •  Интолеранција на храна 120 антигени
Коскени маркери
Липиден статус
Маркери за анемија
Метаболити
Протеински статус
 • Биохемиска Лабораторија / Протеински статус
 • Протеините учествуваат во градба на човековото тело, различни се и специфични за поедини ткива и органи. Некои од најважните функции на протеините се:

  -  заштитна улога од инфекции (антитела)

  -  делуваат на распределбата на водата меѓу васкуларниот и меѓу келискиот простор

  -  делуваат како пуфери, заради што се важни за одржување на ацидо-базната рамнотежа

  -  имаат транспортна функција, пренесуваат многу хормони, витамини, калциум и лекови

  -  поедини протеини имаат специфични функции, на пр. ензими, хормони, комплементи, фактори на коагулација, хемоглобин

 •  Вкупни протеини
 •  Албумини
 •  Глобулини
Репродуктивни хормони
Срцеви биомаркери
Тироидни хормони
Тумор маркери
 • Биохемиска Лабораторија / Тумор маркери
 • Туморските маркери се специфични биомолекули кои ги создава организмот како метаболички или имунолошки одговор на здравите клетки во присуство на малигни клетки или ги продуцираат самите малигните клетки.

  Туморските маркери можат да бидат: ензими, специфични протеини, различни антигени, хормони, специфични рецептори и др. Повеќето туморски маркери немаат доволна специфичност и сензитивност за да користат како скриниг тестови за откривање на малигните заболувања.

  Одредувањето на концентарацијата на туморските маркери е за прецизно следење на успехот на примената терапија.

  Денеска се откриени над 100 различни туморски маркери, но во лабораториската пракса засега се користат околу дваесетина. 

  Туморските маркери обично се одредуваат преку крв, урина или ткивни примероци со користење на различни лабораториски методи.

 •  CEA (Карциноембрионичен антиген)
 •  CA 125
 •  CA 15-3
 •  Т PSA
 •  F PSA
 •  CA 19-9
 •  AFP (Алфа фето протеин)
 •  CA 72-4
 •  Cyfra 21-1
 •  Ѕ-100
 •  Prostate health index-PHI
 •  *ROMA index- алгоритам за овариум канцер
Хeмостаза
Хематолошки статус
Анализи
Ценовници
Ценовник на анализи
Погледнете го ценовникот на Биотек лабораторија.
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2023