ALLEISA SCREEN – Алерго тест

ноември 28, 2021

Единствено во Биотек лабораторија ви го претставуваме ALLEISA SCREEN тестот од светскиот лидер Mediwiss Analytic GmbH- Германија кои ви овозможува:
• само со еден примерок крв испитување на 30 различни алергени,
• резултати готови истиот ден,
• безбеден за пациентот (нема контакт со алергенот),
• сигурност во резултатот (точно го идентификува алергенот како и концентрацијата на специфични IgE од серумот на пациентот)
• за разлика од кожното тестирање, овде не се важни возраст, состојба на кожата, болест или бременост,
• терапијата која ја прима пациентот нема никакво влијание и не треба да се прекинува,
• економски поисплатлив.
• CCD blocking solution- 100% сигурен резултат ( 0%лажно позитивен резултат)
Во нашата лабораторија има 5 панели кои содржат 30 алергени:
Комбиниран (PANEL 30 MIX), инхалаторен (PANEL 30 RESP), нутритивен (PANEL 30 FOOD), педијатриски (PANEL 30 PEDI), Географски (PANEL 30 VEN)

БИOTEK Лабораторија – ЛАБОРАТОРИЈА за целото ваше СЕМЕЈСТВО!

Грижи се за своето здравје и здравјето на своите најблиски!