Тел: +389 (0)2 311 2464 ; 078/492-294  |  E-mail : laboratorija@bioteklab.com.mk
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |  
Анализи / Биохемиска Лабораторија / Метаболити
Билирубин индиректен

Клиничко значење:

Претставува краен продукт на распаѓање на хемоглобинот, се конјугира во црниот дроб и се екскретира преку жолчката. Конјугираниот билирубин уште се нарекува и директен, а неконјугираниот – индиректен. Во урината може да се појави само директниот билирубин и е параметар за црнодробно заболување. При хемолиза се покачува неконјугираниот (индиректен) билирубин.

Клиничното значење за одредувањето на билирубинот се однесува на дијагнозата на жолтица и пратење на истата.

Анализи
Ценовници
Ценовник на анализи
Погледнете го ценовникот на Биотек лабораторија.
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2015