Тел: +389 (0)2 311 2464 ; 078/492-294  |  E-mail : laboratorija@bioteklab.com.mk
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |  
Анализи - Биохемиска Лабораторија
Хематолошки статус
Анализи во урина
Маркери за анемија
Срцеви биомаркери
Глициден статус
Липиден статус
Протеински статус
 • Биохемиска Лабораторија / Протеински статус
 • Протеините учествуваат во градба на човековото тело, различни се и специфични за поедини ткива и органи. Некои од најважните функции на протеините се:

  -  заштитна улога од инфекции (антитела)

  -  делуваат на распределбата на водата меѓу васкуларниот и меѓу келискиот простор

  -  делуваат како пуфери, заради што се важни за одржување на ацидо-базната рамнотежа

  -  имаат транспортна функција, пренесуваат многу хормони, витамини, калциум и лекови

  -  поедини протеини имаат специфични функции, на пр. ензими, хормони, комплементи, фактори на коагулација, хемоглобин

 •  Вкупни протеини
 •  Албумини
 •  Глобулини
 •  Церулоплазмин
 •  Преалбумини
Метаболити
Ензимски статус
Електролитен/Јонски статус
 • Биохемиска Лабораторија / Електролитен/Јонски статус
 • Улогата на електролитите и нивниот баланс имаат голема и повеќекратна важност за човечкото тело. Тие ја регулираат рамнотежата на течностите во организамот, pH вредноста на крвта, како функцијата на мускулите и нервите. Воедно се важни и за хормоналната рамнотежа, ензимските реакции, искористувањето на глукозата, коскената маса, функцијата на дигестивниот тракт, крвниот притисок, како и градење и регенерација на ткивата.

  Електролитите се испитуваат во крв и во урина со различни лабораториски методи.

 •  Na (Натриум)
 •  K (Калиум)
 •  Ca (Калциум вкупен)
 •  Ca (Калциум јонизиран)
 •  Mg (Магнезиум)
 •  P (Фосфор)
 •  Cl (Хлориди)
 •  Cu (Бакар)
 •  Li (Литиум)
 •  Zn (Цинк)
 •  Cr (Хром)
Тироидни хормони
Репродуктивни хормони
Адренални и хипофизарни хормони
Коскени маркери
Имунолошки статус и специфични протеини
Автоимуни маркери
Интолеранција на храна
 • Биохемиска Лабораторија / Интолеранција на храна
 • Интолеранција на храна

  Интолеранција на храна се симптоми предизвикани од реакција против некои субстанци присутни во храната. Кај луѓето кои страдаат од интолеранција на храна, некои  физиопатолошки состојби го попречуваат целосното варење на храната. Овие макромолекули влегуваат во циркуларниот систем, се движат низ телото и се таложат во неколку органи и ткива, предизвикувајќи воспаленија и нарушувања.
  Интолеранциите на храна често предизвикуваат и некои заболувања, како последица од неспособноста на организмот целосно да свари одреден тип на храна. Оваа храна е само делумно сварена, разградена е на макромолекули кои не се корисни, ниту за енергија, ниту за раст на клетките. Како последица на тоа макромолекулите се таложат на ѕидот од цревата, предизвикувајќи воспаление. Работата на цревата е оштетена, со ризик да се опфатат и други органи. Ова е еден вид на бавно и постепено труење, со појава на неколку симптоми: проблеми со цревата, гастритис, задржување на вода, замор, главоболки, дермални реакции, миалгија, болки во зглобовите, проблеми со тежината, преголема или премала телесна тежина, абдоминални болки, запек, дијареа, заболување на дванаесетпалачното црево, гасови и стомачни грчеви, зголемена телесна тежина,чувство на гадење,акни.
  Интолеранција може да предизвикаат  и адитиви, бои, конзерванси и обични соли кои се додаваат за да се изменат органолептичните карактеристики на храната или да се продолжи рокот на траење на истата.
  Примерок - Крв

 •  Интолеранција на храна 45 антигени
 •  Интолеранција на храна 90 антигени
 •  Интолеранција на храна 120 антигени
 •  Интолеранција на адитиви во храна 15 антигени
 •  Интолеранција на Глутен
Тумор маркери
 • Биохемиска Лабораторија / Тумор маркери
 • Туморските маркери се специфични биомолекули кои ги создава организмот како метаболички или имунолошки одговор на здравите клетки во присуство на малигни клетки или ги продуцираат самите малигните клетки.

  Туморските маркери можат да бидат: ензими, специфични протеини, различни антигени, хормони, специфични рецептори и др. Повеќето туморски маркери немаат доволна специфичност и сензитивност за да користат како скриниг тестови за откривање на малигните заболувања.

  Одредувањето на концентарацијата на туморските маркери е за прецизно следење на успехот на примената терапија.

  Денеска се откриени над 100 различни туморски маркери, но во лабораториската пракса засега се користат околу дваесетина. 

  Туморските маркери обично се одредуваат преку крв, урина или ткивни примероци со користење на различни лабораториски методи.

 •  CEA (Карциноембрионичен антиген)
 •  CA 125
 •  CA 15-3
 •  Т PSA
 •  F PSA
 •  CA 19-9
 •  AFP (Алфа фето протеин)
 •  CA 72-4
 •  NSE
 •  Cyfra 21-1
 •  Ѕ-100
 •  Prostate health index-PHI
 •  BTA (Bladder tumor-acosiran antigen)- тест за детекција на туморски клетки од рак на мочен меур
Aнализи во фецес
Злоупотреба на наркотици
Лекови
Хeмостаза
Алергиски тестови
 • Биохемиска Лабораторија / Алергиски тестови
 • Алергијата претставува реакција на имунолошкиот систем како резултат на туѓите супстанци (алергени) внесени во организмот. Најчести предизвикувачи на алергиите се: воздушни алергени (полен, мувла, грини, животински перут), храна (школки, кикирики, ореви, јајца, риба), отров од инсекти, латекс, лекови. Алергенот претставува супстанца која е препознаена од имунолошкиот систем, кој продуцира IgE антитела против него. Кога алергенот ќе навлезе во телото, тој е препознаен од IgE антителата, со што се ослободува внатрешни медијатори што резултира со појава на симптоми на алергија. Реакциите кои се јавуваат се: зголемена температура, астма, алергиски конјуктивис, егзема, уртикарија, алергиски шок.

 •  Инхалаторен (PANEL 30 RESP_A2)
 •  Нутритивен (PANEL 30 FOOD_A2)
 •  Педијатриски (PANEL 30 PEDI_A2)
 •  Географски (PANEL 30 VEN_A2)
 •  Специфични IgE на лекови
Анализи
Ценовници
Ценовник на анализи
Погледнете го ценовникот на Биотек лабораторија.
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2019