Тел: +389 (0)2 311 2464 ; 078/492-294  |  E-mail : laboratorija@bioteklab.com.mk
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |  
Анализи - Биохемија
Хематолошки статус
Анализи во урина
Маркери за анемија
Срцеви биомаркери
Глициден статус
Липиден статус
Протеински статус
 • Биохемија / Протеински статус
 • Протеините учествуваат во градба на човековото тело, различни се и специфични за поедини ткива и органи. Некои од најважните функции на протеините се:

  -  заштитна улога од инфекции (антитела)

  -  делуваат на распределбата на водата меѓу васкуларниот и меѓу келискиот простор

  -  делуваат како пуфери, заради што се важни за одржување на ацидо-базната рамнотежа

  -  имаат транспортна функција, пренесуваат многу хормони, витамини, калциум и лекови

  -  поедини протеини имаат специфични функции, на пр. ензими, хормони, комплементи, фактори на коагулација, хемоглобин

 •  Вкупни протеини
 •  Албумини
 •  Глобулини
 •  Церулоплазмин
 •  Преалбумини
Метаболити
Ензимски статус
Електролитен/Јонски статус
 • Биохемија / Електролитен/Јонски статус
 • Улогата на електролитите и нивниот баланс имаат голема и повеќекратна важност за човечкото тело. Тие ја регулираат рамнотежата на течностите во организамот, pH вредноста на крвта, како функцијата на мускулите и нервите. Воедно се важни и за хормоналната рамнотежа, ензимските реакции, искористувањето на глукозата, коскената маса, функцијата на дигестивниот тракт, крвниот притисок, како и градење и регенерација на ткивата.

  Електролитите се испитуваат во крв и во урина со различни лабораториски методи.

 •  Na (Натриум)
 •  K (Калиум)
 •  Ca (Калциум вкупен)
 •  Ca (Калциум јонизиран)
 •  Mg (Магнезиум)
 •  P (Фосфор)
 •  Cl (Хлориди)
 •  Cu (Бакар)
 •  Li (Литиум)
 •  Zn (Цинк)
 •  Cr (Хром)
Aнализи во фецес
Злоупотреба на наркотици
Лекови
Хeмостаза
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2015